Fotogalerie

Ekofarma Javorník – stavba kompletní provozu

Vodňanské kuře – klimatizovaný sklad vajec

Garážová vrata skládací izolovaná vodotěsná

Chladírenská vrata

Chladírenský kontejner do mysliveckého revíru

Lesy ČR – lesoškolky

Líheň brojlerů Chropyně

Mazurák – chladírenský kontejner – maso ve visu

Mléčná farma Lubina – izolační přepářka

Olma – klimatizovaná balička

Raciola – kontejner pro šokové zmražování masa

Technická místnost Hanušovice

Univerzita Tomáše Bati – stavba multifunkční zkušebny