Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla jsou zařízení, která fungují na principu odebírání tepla z nízko potenciálního zdroje jako: okolní vzduch, zemní vrt, země, nebo voda.

Z těchto zdrojů je teplo vázáno na odpařované chladivo a poté kompresorem stlačeno a předáváno při kondenzaci do vody ve výměníku topné soustavy, nebo i teplé užitkové vody.

Tato zařízení jsou velmi ekologická a jejich provoz úsporný, návratnost je asi 5 až 10 let a to podle výběru zařízení, podmínek, ve kterých pracují a zvoleného systému topné soustavy.

Druhy tepelných čerpadel:

Vzduch – voda

Nejčastěji využívané tepelné čerpadlo a to hlavně pro svoji konstrukci a nejvyšší možnost použití kdekoliv v blízkosti vytápěné budovy, ale také pro přijatelnější pořizovací náklady.

Nevýhodou může být hlučnost ventilátoru a v extrémně nízkých teplotách také slabší účinnost,která je kompenzována bivalentním zdrojem tepla, jako např. elektrické topení.

Ale tyto extrémní podmínky nastanou v topné sezoně velmi zřídka.

Zemní vrt – voda

Provoz tohoto zařízení je stabilní a tím i efektivní. Výhodou je také velmi nízká hlučnost, nevýhodou vyšší náklady na pořízení a to hlavně k vůli ceně zemních vrtů.

Zemní kolektory – voda

Také jde o efektivní a tiché tepelné čerpadlo, na které nemají výkyvy zimních teplot znatelný vliv. Ne vždy je však jeho použití možné a to hlavně k vůli zemním pracím na velké ploše.

Vodní zdroj – voda

Vodní zdroj u tohoto zařízení musí mít velkou vydatnost a to omezuje jeho využití.

Jinak se jedná o nejefektivnější tepelné čerpadlo. Zdrojem může být studna, vodní tok, nebo pramen.

Tepelné čerpadlo dodáváme a montujeme podle přání a potřeb zákazníka, ale také na základě námi zajištěného výpočtu tepelných ztrát budovy, kde má být instalováno.

Ke každé realizaci zajišťujeme odbornou konzultaci, která se týká dotací a technického provedení.

Dodáváme tepelná čerpadla značek Nordline a Hotjet, ale i jiná.